1958

Es comença a utilitzar el camp de la Palmera.