1971

Noves instal·lacions de *Brafa en el barri de Roquetes. Es va comprar un barranc per a fer les noves instal·lacions.