“La festa de Brafa és l’oportunitat per a moltes famílies de recordar que existeix la felicitat”

El Javier de Lubelza és una de les persones de Càritas que [...]