Escola esportiva

Formem esportistes i persones

L’Escola Esportiva Brafa té un doble objectiu:

– Desenvolupar al màxim les capacitats esportives de cada jove.

– Ajudar-li a adquirir tots els hàbits educatius que comporta la pràctica esportiva.

Per als alumnes més petits s’organitzen activitats d’iniciació esportiva.

A partir dels 7 anys pot triar entre futbol, bàsquet o judo.

Pots consultar aquí la normativa interna de l’escola.

Escola d'iniciació esportiva

Es combina una metodologia on l’experimentació i el joc ajuden a desenvolupar les destreses bàsiques. L’alumne desenvolupa la creativitat per mitjà de les propostes que li planteja el professor.

Escola de futbol

Classes dedicades al perfeccionament tècnic i tàctic individual. L’alumne millorarà aquests aspectes mitjançant un treball intensiu, diari i programat. Participació en la competició per transferir aquest aprenentatge a la situació real de joc. Classes adaptades a la seva edat i nivell de joc.

Escola de bàsquet

Classes dedicades al perfeccionament tècnic i tàctic individual. L’alumne millorarà aquests aspectes mitjançant un treball intensiu, diari i programat. Participació en la competició per transferir aquest aprenentatge a la situació real de joc. Classes adaptades a la seva edat i nivell de joc.

Escola de judo

Classes dedicades al perfeccionament tècnic i tàctic individual. L’alumne millorarà aquests aspectes mitjançant un treball intensiu, diari i programat. Classes adaptades a la seva edat i nivell de joc.

On estem?

C/ Artesanía, 75
08042 Barcelona
Telèfon: 93 359 01 16

COM ARRIBAR
Cotxe: Ronda de Dalt (salida número 3)
Metro: Canyelles L3
Bus: Línies 27, 31, 47, 71 ,81

Contacta amb nosaltres